Certyfikacja szczegółowa do rynku mocy

Zbliża się koniec weryfikacji złożonych wniosków do certyfikacji szczegółowej do rynku mocy na aukcje mocy na lata 2021-2023.

Eksperci EnMS Inżynieria Sp. z o.o. wykonali wiele niezależnych ekspertyz technicznych dla jednostek wytwórczych modernizowanych, jednostek wytwórczych planowanych, a także jednostek redukcji zapotrzebowania.

Układy objęte ekspertyzami to m.in. węglowe bloki energetyczne o mocach 230 MWe pracujące na kotłach pyłowych,  bloki gazowe,  hybrydowe układy turbin parowych i gazowych, a także agregaty prądotwórcze dla potrzeb funkcjonowania jednostek redukcji zapotrzebowania.

Wszystkie wykonane ekspertyzy techniczne zostały zatwierdzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a nasi klienci otrzymali certyfikaty.

 

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Kotłowni „Bolesław”

Konsorcjum EnMS Inżynieria Sp. z o.o. i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – Wydział Mechaniczny Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych z liderem konsorcjum EnMS Inżynieria wykonali:
„,Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Kotłowni „Bolesław” w celu zwiększenia produkcji energii cieplnej o dodatkową moc w zakresie do ok. 10 MW” dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, ul. Kolejowa 37, 30-332 Bukowno.
Zakres prac obejmował pomiary cieplno-przepływowe oraz ocenę stanu istniejącego urządzeń i instalacji. Analizami objęto kocioł wodny WR 23 oraz blok parowy z trzema kotłami o mocy nominalnej 22,5 MW wraz z turbiną parową. Celem analiz było wskazanie możliwości zwiększenia mocy cieplnej kotłowni o ok 10 MW na bazie istniejących kotłów uwzględniający następujące warianty:
a) Poprawa efektywności pracy kotłowni
b) Budowa instalacji odpylania spalin dla kotła parowego w celu możliwości pracy wszystkich kotłów jednocześnie
c) Budowa nowego kotła gazowego o mocy do ok 10 MWt wraz z wymaganymi urządzeniami i instalacją
d) Analiza możliwości wykorzystania odzysku ciepła z układu produkcji tlenków cynku
e) Analiza możliwości wykorzystania odzysku ciepła z instalacji sprężonego powietrza
f) Wskazanie optymalnych miejsc wpięcia się z instalacjami odzysków ciepła do instalacji kotłowni
g) Analiza całkowitego zapotrzebowania na ciepło dla budynków oraz publicznej sieci ciepłowniczej
h) Analiza stanów awaryjnych przy najwyższym zapotrzebowaniu na ciepło w celu określenia sposobu pracy kotłowni w sytuacjach awaryjnych (braku jednostki wytwórczej)

Analizy popytu i podaży ciepła uwzględniające zmienność w czasie (sredniogodzinne wartości obejmujące cały rok kalendarzowy).

Konsorcjum EnMS Inżynieria & Politechnika Krakowska

W dniu dzisiejszym formalnie rozpoczęto współpracę pomiędzy EnMS Inżynieria a Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Read more

Audyt Energetyczny Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

10.11.2017 w głównej siedzibie ZEC Katowice S.A. na specjalne życzenie Zarządu audytowanego przedsiębiorstwa, odbyło się kolejne spotkanie podsumowujące bardzo rozległy projekt pt. „Audyt Energetyczny Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice S.A.” Read more