Pracownia Analiz Chemii Energetycznej i Ochrony Środowiska

Obszar działalności pracowni obejmuje badanie pracy instalacji ochrony środowiska stosowanych w Energetyce Zawodowej oraz Przemyśle. W celu jak najlepszej jakości naszych usług współpracujemy w tym obszarze z firmą ENVILAB-EKO.

  • Wśród wykonywanych przez pracownię działań są m.in.:
    • Analizy i studia wykonalności dostosowania jednostek energetycznego spalania do wymagań BAT – metody pierwotne i wtórne,
    • Studia wykonalności dostosowania kotłów i bloków energetycznych do nowych przepisów,
    • Wykonywanie nowych instalacji przy współpracy z firma projektowo-wykonawczą
    • Przygotowanie wody technologicznej – opracowywanie metod polepszania jakości wody technologicznej oraz gospodarowanie i utylizacja odpadów produkcyjnych

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 12 307 3703 lub do kontaktu mailowego: inzynieria@enms.pl lub energetyka@enms.pl