Pracownia Badań Termodynamicznych

Obszar działalności Pracowni Badań Termodynamicznych to przede wszystkim zaawansowane usługi pomiarowo-badawcze, funkcje doradcy technicznego w zakresie optymalizacji procesów energetycznych, a także modelowanie procesów. Prace badawczo-rozwojowe Wydziału stanowią wstęp do zaprojektowania i wykonania nowoczesnych rozwiązań technicznych. W swoich projektach EnMS Inżynieria współpracuje ze specjalistami EnMS Polska Sp. z o.o.

Pracownia Badań Termodynamicznych swoje projekty realizuje dla szeroko pojętej Energetyki Zawodowej oraz Górnictwa i Zakładów Hutniczych. Do portfolio usług Pracowni można zaliczyć m.in.:

 • Analizy ekonomiczne, studia wykonalności i doradztwo techniczne oparte na nowoczesnych analizach cyklu życia (LCC – Life Cycle Cost)  instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów
 • Analizy pracy układów energetycznych w celu poprawy wskaźników eksploatacyjnych w energetyce wykonując audyty energetyczne i studia benchmarkingu
 • Cieplne badania i pomiary urządzeń bloków energetycznych  w celu weryfikacji dotrzymania warunków technicznych zapisanych w umowach między inwestorem a wykonawcą (stronami kontraktów), a także odbiorcze badania prawidłowości wykonanych remontów. Zakres wykonywanych pomiarów to m.in. temperatury, ciśnienia i przepływy czynników, analizatory spalin, specjalistyczne badania żużla i popiołu . Wszystkie analizy wykonywane są zgodnie z normami dedykowanymi dla poszczególnych urządzeń i badań.
 • Opracowywanie strategii rozwoju zakładów w celu poprawy efektywności i spełnienia wymagań UE m.in. dot. efektywnych sieci.
 • ekspertyzy stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Sporządzanie Instrukcji eksploatacji urządzeń zgodnie z wewnętrznymi wymaganiami oraz przepisami BHP i UDT

Obliczenia i modelowanie symulacyjne procesów

Podstawowe analizy:

 • Bilansowanie i modelowanie matematyczne układów cieplnych i procesów m.in. zaawansowane modelowanie nowoczesnych układów ORC, kogeneracji i trigeneracji połączone z odnawialnymi źródłami energii
 • Modelowanie procesów spalania oraz wymiany ciepła- optymalizacja procesów spalania w celu polepszenia wymiany ciepła, zmniejszenia emisji szkodliwych związków
 • Analizy cieplno-wytrzymałościowe elementów ciśnieniowych przy pomocy własnych algorytmów obliczeń oraz pomiarów ciśnienia, temperatur czy też pomiarów tensometrycznych

Opracowanie programów komputerowych przy współpracy z EnergyBIS:

 • Systemy diagnostyki układów energetycznych
 • Optymalizacja procesów on-line
 • Dedykowane aplikacje komputerowe

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 12 307 3703 lub do kontaktu mailowego: inzynieria@enms.pl lub energetyka@enms.pl