Wydział Modernizacji i Remontów

Wydział Modernizacji i Remontów zajmuje się wykonawstwem naszych rozwiązań technicznych wynikających z prac naszych specjalistów.

Zdobyte doświadczenie w zakresie optymalizacji pracy urządzeń i instalacji oraz współpraca z renomowanymi firmami wykonawczymi, pozwala nam na wykonanie proponowanych rozwiązań technicznych optymalizujące pracę bloków energetycznych w tym kotłów, turbin, układów pompowych oraz układów przygotowania paliwa, instalacji sprężonego powietrza.

Wspólnie z EnMS Polska wykonujemy analizy i wdrażamy rozwiązania modernizacyjne dla linii produkcyjnych pod kątem możliwości wykorzystania energii odpadowej.

Na podstawie wykonanych przez naszych specjalistów ekspertyz technicznych układów i urządzeń, podejmujemy się wskazanych modernizacji i remontów. Dzięki kompleksowości usług, minimalizujemy koszty inwestycji zarówno od strony Wykonawcy jak i Inwestora (eliminujemy konieczność przygotowywania i rozstrzygania poszczególnych etapów inwestycji).

Kontakt:

tel. 12 307 37 03

e-mail: modernizacje.remonty@enms.pl