Pracownia Analiz Kotłów i Urządzeń Blokowych

Obszar działalności wydziału PAKiUB to przede wszystkim usługi pomiarowo badawcze, projektowe oraz doradcy technicznego w zakresie urządzeń i instalacji dla Energetyki zawodowej.

Świadczone usługi to między innymi:

 • Analizy pracy układów blokowych i pozablokowych elektrowni i elektrociepłowni
 • Komputerowe wspomaganie systemów sterowania i kontroli bloków energetycznych – między innymi optymalizacja pracy przy pomocy zaawansowanych programów do modelowania procesów energetycznych
 • Komputerowe Modelowanie pracy bloków energetycznych w celu optymalizacji pracy i podwyższenia efektywności energetycznej
 • Analizy techniczne i ekonomiczne inwestycji
 • Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń
 • Określanie możliwości poprawy wskaźników eksploatacyjnych w energetyce wykonując audyty energetyczne oraz studia benchmarkingu
 • Cielne badania urządzeń bloków energetycznych w celu weryfikacji dotrzymania warunków technicznych zapisanych w umowach między inwestorem a wykonawcą, a także odbiorcze badania prawidłowości wykonanych remontów-dotrzymanie warunków technicznych osiągniętych po wykonanym remoncie
 • Modelowanie procesów spalania oraz wymiany ciepła – optymalizacja procesów spalania w celu polepszenia wymiany ciepła, zmniejszenia emisji szkodliwych związków
 • Analizy naprężeń mechanicznych i termicznych powstających podczas rozruchu z bloków energetycznych między innymi przegrzewacz pary, komory wylotowe i wylotowe przegrzewaczy, powierzchnię wymiany ciepła, walczaki
 • Analizy prawidłowości wykonywanych rozruchów pod względem powstających naprężeń
 • Optymalizacja rozruchów blokach energetycznych

Zakresem badań i pomiarów PAKiUB obejmuje wszystkie typy turbin i kotłów, urządzenia pomocnicze kotłów (młyny węglowe, wentylatory spalin, wentylatory młynowe, wentylatory powietrza, obrotowe Podgrzewacze powietrza, pompy, układy chłodzenia, wymienniki ciepła, skraplacze, walczaki), bloki energetyczne gazowo-parowe, kotły odzysknicowe, fluidalne oraz tradycyjne.

Dla zakładów przemysłowych:

 • Pracę doradcze i projektowe w zakresie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji
 • Zaawansowane Modelowanie matematyczne koncepcji podniesienia efektywności energetycznej (układów kogeneracji, trigeneracji połączonych z odnawialnymi źródłami energii, odzyskiwania energii odpadowej z procesów produkcyjnych, sprężenia powietrza – rzeczywiste wskazanie możliwości odzyskania energii użytkowej dopasowane do aktualnych warunków pracy zakładu
 • Pomiary i modelowanie pracy instalacji przemysłowych
 • Badania dotrzymania warunków technicznych pomiędzy stronami kontraktów
 • Sporządzanie instrukcji eksploatacji urządzeń.

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 12 307 3703 lub do kontaktu mailowego: inzynieria@enms.pl lub energetyka@enms.pl