Projekty Kotłów Wodnorurowych

Nasi specjaliści zapewniają projekty budowy, przebudowy oraz modernizacji kotłów wodnorurowych o mocy od 1 do 50 MW.

Zapewniamy projekty oraz wykonawstwo pod klucz kotłów wodnorurowych. Wśród  opracowywanych przez nas projektów znajdują się kotły typu: WLm, WR, PLm, CR. Projektujemy kotły zarówno z zastosowaniem ścian membranowych (szczelnych), jak również z pozostawieniem ekranów meandrowych i ceramicznego obmurza.

Nasze usługi obejmują projektowanie, nadzory montażowe oraz rozruch urządzeń kotłowni. Jednym z najważniejszych dla nas kierunków modernizacji i budowy jest zapewnienie jak najmniejszego poziomu zanieczyszczeń powietrza.

Oferujemy również wykonanie studiów przedrealizacyjnych ora studiów wykonywalności według standardów UNIDO.