Analizy pracy kotłów i bloków energetycznych

Pomiary pracy, weryfikacja dotrzymania parametrów zawieranych przez strony kontraktu. Badania odbiorcze wg normy  PN-EN 12952-15:2006 (Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 15: Badania odbiorcze).

Analizy możliwości poprawy jakości spalania w kotłach w tym zmniejszenia emisji szkodliwych związków oraz wdrożenia optymalnych metod oczyszczania spalin.

Badania żużla i węgla – a także badania niszczące i nieniszczące własności metalu.

Badania osadów i opracowanie chemicznych metod zabezpieczania kotła przed korozją, usunięciem osadów i poprawy współczynników przenikania ciepła.

Pracownia Analiz Kotłów i Urządzeń Blokowych zajmuje się zaawansowanymi analizami pracy kotłów energetycznych. Analizowane są wszystkie typy kotłów, a także urządzenia pomocnicze. Takie jak młyny węglowe, wentylatory, kruszarki, dmuchawy, podgrzewacze powietrza. Do głównych usług związanych z kotłami energetycznymi i urządzeniami pomocniczymi można zaliczyć m.in.:

  • Pomiary sprawności metodą bezpośrednią i pośrednią wg normy normy PN-EN 12952-15:2006 (Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 15: Badania odbiorcze)
  • Ekspertyzy techniczne
  • Weryfikacja dotrzymania parametrów zawieranych przez strony kontraktu
  • Pomiary rozkładu temperatur w komorze paleniskowej, części ciśnieniowych kotła, mocy osiąganych przez poszczególne powierzchnie ogrzewalne
  • Analizy poprawy jakości spalania w kotłach w tym zmniejszenie emisji szkodliwych związków oraz wdrożenia optymalnych metod oczyszczania spalin
  • Badania osadów i opracowanie chemicznych metod zabezpieczania kotła przed korozją, usunięciem osadów i poprawy współczynników przenikania ciepła
  • Badania wentylatorów pod względem prawidłowości pracy (osiągana moc, sprawność, spiętrzenie)
  • Badania młynów węglowych wyznaczanie podstawowych parametrów eksploatacyjnych do oceny i poprawy efektywności energetycznej pracy młyna
  • Studia wykonalności i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla poprawy wyników energetycznych kotła, jakości spalania i minimalizacji emisji szkodliwych substancji do atmosfery

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w analizach eksploatacyjnych urządzeń kotłowych.

Zajmujemy się również analizą pracy bloków energetycznych pod kątem badania sprawności, wyznaczania wskaźników energetycznych  oraz optymalizacji pracy poszczególnych urządzeń i całego bloku energetycznego. Posiadamy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z eksploatacją i pracami optymalizującymi a także modelowaniem układów.