Kogeneracja, Trigeneracja, ORC

Szczegółowe studia wykonalności wraz z dynamicznymi modelami układów dla wyboru najbardziej efektywnych ekonomicznie i energetycznie wariantów oraz analizy ekonomiczne LCC (Life Cycle Cost) wybranych najbardziej efektywnych wariantów wysokosprawnej kogeneracji lub trigeneracji, oraz innowacyjnego systemu ORC, projektowanie, dobór dostawa i wykonawstwo inwestycji pod klucz.

Oferujemy całkowitą obsługę planowanych układów kogeneracji oraz trigeneracji począwszy od studia wykonalności po projekt wykonawstwo i rozruch.

 • zaawansowane studia wykonalności i dobór optymalnych wariantów dla budowy układów kogeneracyjnych lub trigeneracyjnych
 • analizy ekonomiczne LCC uwzględniające cykl życia instalacji wraz z analizami wrażliwości inwestycji na kluczowe czynniki determinujące opłacalność inwestycji
 • wykonanie projektów koncepcyjnych,
 • wykonywanie projektów budowlanych oraz pozyskiwanie wszystkich pozwoleń prawnych
 • wykonywanie szczegółowego projektu wykonawczego
 • pozyskiwanie dofinansowań dla planowanej inwestycji
 • Wykonawstwo inwestycji pod klucz wraz z rozruchem instalacji i sporządzeniem stosownych instrukcji eksploatacji

Systemy ORC

Oferujemy rzetelną i obiektywną analizę zasadności wdrożenia nowoczesnego systemu ORC.

 • analizy ekonomiczne LCC uwzględniające cykl życia instalacji wraz z analizami wrażliwości inwestycji na kluczowe czynniki determinujące opłacalność inwestycji
 • wykonanie projektów koncepcyjnych,
 • wykonywanie projektów budowlanych oraz pozyskiwanie wszystkich pozwoleń prawnych
 • wykonywanie szczegółowego projektu wykonawczego
 • pozyskiwanie dofinansowań dla planowanej inwestycji
 • Wykonawstwo inwestycji pod klucz wraz z rozruchem instalacji i sporządzeniem stosownych instrukcji eksploatacji