Modelowanie symulacyjne pracy układów energetycznych

Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów termodynamicznych w celu optymalizacji pracy układów i/lub urządzeń a także wykonania studiów wykonalności dla proponowanych nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Oferujemy analizy i zaawansowane modele m.in. Warunków spalania w kotłach energetycznych, bilansowanie całego układu blokowego elektrowni i elektrociepłowni wraz z kotłami turbinami, generatorami, wymiennikami ciepła i pompami – obliczanie  sprawności układu oraz optymalizacja pracy dla poprawy wyników energetycznych.

Modelowanie obejmuje m.in.:

  • Bloki energetyczne w elektrociepłowniach i elektrowniach
  • Analizy cieplno-przepływowe w oparciu o metody numeryczne mechaniki płynów (CFD)
  • Warunków spalania w kotłach energetycznych, bilansowanie całego układu blokowego elektrowni i elektrociepłowni wraz z kotłami turbinami generatorami, wymiennikami ciepła i pompami – obliczanie sprawności układu oraz optymalizacja pracy dla poprawy wyników energetycznych.
  • Modele Termodnyamiczne Systemów Kogeneracji i Trigeneracji
  • Modele Termodynamiczne dla innowacyjnego systemu ORC

Oferujemy  modelowanie procesów i obiegów termodynamicznych w celu optymalizacji ich przebiegu a także możliwości późniejszego wdrażania systemów sterowania.