Prace badawczo-rozwojowe specjalistów EnMS Inżynieria

Nasi specjaliści prowadzą prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowywania algorytmów obliczeniowych do optymalizacji zaawansowanego modelowania układów termodynamicznych a także nad innowacyjnymi systemami sterowania produkcją.

Wiele rozwiązań technicznych proponowanych dla przemysłu publikowane jest w artykułach branżowych dla krajowych i zagranicznych czasopism naukowych. Niektóre projekty z uwagi na swoją wartość naukową, stanowią część przewodów doktorskich prowadzonych przez naszych specjalistów.