Sieci Ciepłownicze

Modelowanie sieci ciepłowniczych, koncepcje i studia wykonalności dostosowania sieci do wymagań tzw. Efektywnych Sieci.

Analizy modernizacji sieci – obliczenia strat przesyłu, projektowanie dobór urządzeń i instalacji oraz wykonawstwo inwestycji pod klucz.

  • analizy ekonomiczne LCC uwzględniające cykl życia instalacji wraz z analizami wrażliwości inwestycji na kluczowe czynniki determinujące opłacalność
  • wykonanie projektów koncepcyjnych,
  • wykonywanie projektów budowlanych oraz pozyskiwanie wszystkich pozwoleń prawnych
  • wykonywanie szczegółowego projektu wykonawczego
  • pozyskiwanie dofinansowań dla planowanej inwestycji
  • Wykonawstwo inwestycji pod klucz wraz z rozruchem instalacji i sporządzeniem stosownych instrukcji eksploatacji
  • Nadzór inwestorski

Doradztwo i studia wykonalności, pozyskanie inwestycji lub finansowanie w formie ESCO

Zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE o efektywności energetycznej należy stworzyć warunki rozwoju „efektywnych systemów ciepłowniczych” gdyż są one najlepszym narzędziem do realizowania postanowionych w UE celów poprawy efektywności energetycznej.

Posiadanie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego stało się kluczowe dla stworzenia mechanizmów pomocowych dla sektora ciepłowniczego w ramach nowej perspektywy finansowej.

W przypadku udzielania pomocy publicznej na modernizacje systemów ciepłowniczych, warunek efektywności systemu ciepłowniczego stał się wymagany dla uzyskania jakiegokolwiek wsparcia inwestycyjnego, nawet jeżeli dotyczyłoby ono normalnej wymiany sieci lub węzłów.
Uzyskanie statusu „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego” na pewno będzie narzędziem do uzyskania korzystnej relacji pomiędzy kosztami uczestnictwa w systemie ETS a stabilizacją struktury kosztów produkcji ciepła dla potrzeb systemu ciepłowniczego.
Efektywne systemy ciepłownicze są idealnym narzędziem do przeciwdziałania powstawania zjawiska niskiej emisji