Nasz zespół

Krystian Pietrzak

Krystian Pietrzak

Prezes Zarządu/Kierownik Projektów Technicznych

Doświadczenie i dane kontaktowe

Prezesem Zarządu, który jednocześnie pełni funkcje kierownika projektów technicznych EnMS Inżynieria Sp. z o.o. jest mgr inż. Krystian Pietrzak. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Mechanicznego na kierunku Energetyka spec. Systemy i Urządzenia Energetyczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w najbardziej uznanych firmach branżowych m. in. ArcelorMittal Poland S.A oddział w Krakowie, CEZ Polska Elektrownia Skawina S.A., czy RAD Medical GMBH Deutschland. Przez ostatni rok był związany z EDF Polska S.A. (aktualnie PGE Energia Ciepła S.A.) gdzie w Usługach Inżynieryjnych Wydziału Urządzeń Instalacji i Projektowania zajmował się m.in.  rozległym projektem pt. – „Audyt Energetyczny EDF Polska S.A” w którym wykonywał obliczenia i analizy dla oddziałów grupy EDF Polska. Ponadto wspierał specjalistów w różnych projektach wewnętrznych związanych z pracą układów i instalacji  dla zakładów grupy EDF. Od Lipca 2017 roku w EnMS Inżynieria Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za kierowanie projektami technicznymi.

Specjalizuje się w analizach pracy kotłów energetycznych pracujących głównie w energetyce zawodowej w tym analizami naprężeń powstałych podczas ustalonych i nieustalonych warunków cieplnych oraz w analizach pracy układów blokowych elektrowni i elektrociepłowni. Zajmuje się również modelowaniem matematycznym układów energetycznych na potrzeby projektów koncepcyjnych i studiów wykonalności m.in. kogeneracji, systemów niskotemperaturowej produkcji energii elektrycznej (ORC) oraz trigeneracji.

W firmie EnMS Inżynieria Sp. z o.o. odpowiedzialny jest również za rozwój usług inżynieryjnych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych wynikających z pracy specjalistów EnMS Inżynieria dla Energetyki Zawodowej i Przemysłu.

E-mail:krystian.pietrzak@enms.pl
Telefon: +48 515 838 594

     Marcin Trojnacki

Marcin Trojnacki

Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie i dane kontaktowe

Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Niezależny Ekspert ds. efektywności energetycznej,  Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Audytor energetyczny.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zużyciem energii i procesami produkcyjnymi zdobyte w kraju i za granicą. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2006 r. w Browarze Beamish & Crawford w Cork w Irlandii na stanowisku Manufacturing Support Manager i Energy Manager. W roku 2009 r. objął stanowisko Chief Energy Engineer w międzynarodowej firmie z siedzibą w Irlandii skupiającej się na doradztwie w zakresie zarządzania energią i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Współtwórca i Prezes Zarządu EnMS Polska Sp. z o.o., firmy założonej w Polsce w 2010 r. świadczącej usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw i audytów efektywności energetycznej oraz wdrażania Systemów zarządzania energią według ISO 50001.

Twórca koncepcji innowacyjnego oprogramowania do monitorowania poprawy efektywności energetycznej i świadczenie usług zarządzania popytem oferowanego przez EnMS Polska Sp. z o.o. – systemu informatycznego energyBIS.

Pomysłodawca i współzałożyciel spółek z Grupy EnMS: energyBIS Sp. z o.o., EnMS Inżynieria Sp. z o.o., Dynamic Energy Investments Sp. z o.o. Autor i współautor  monografii, publikacji i artykułów branżowych m.in. „Zarządzanie energią źródłem przewagi konkurencyjnej” (Harvard Business Review), „Gmina Samowystarczalna Energetycznie”, „Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie źródłem przewagi konkurencyjnej”.

W latach 2013-2016 odpowiedzialny za doradztwo i nadzór merytoryczny nad wykonywaniem audytów efektywności energetycznej dla partnerów handlowych zagranicznych przedsiębiorstw, takich jak np. STX Services, innogy oraz Axpo.

Członek i reprezentant EnMS Polska w Institute of Electrical and Elektronics Engineers (IEEE), Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE), Stowarzyszeniu Agencji Poszanowania Energii (SAPE) oraz Polskiej Izbie Magazynowania Energii (PIME). Prelegent i trener biznesu w zakresie poprawy efektywności energetycznej i efektywnej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach.

E-mail:marcin.trojnacki@enms.pl
Telefon: +48 784 915 321
Linkedin: marcintrojnacki

EnMS Inżynieria skupia w sobie następujących specjalistów:

 • Specjaliści ds. Badań Termodynamicznych
 • Specjalisci ds. Cieplnych Obiegów Energetycznych
 • Specjaliści ds. Kotłowych
 • Specjaliści ds. Projektowania Procesów Technicznych
 • Specjalisci ds. Projektowania Instalacji
 • Specjalisci ds. Modernizacji i Remontów
 • Soecjaliści ds. Budowlanych
 • Specjalisci ds. Elektrycznych i AKPiA
 • Specjalisci ds. Pomiarów
 • Specjaliści ds. Modelowania 

Ponadto EnMS Inżynieria ściśle współpracuje z EnMS Polska oraz EnergyBIS, co daje możliwość realizowania wielu różnorodnych projektów obejmujących zagadnienia modelowania procesów i układów, badań termodynamiki, projektowania urządzeń i instalacji oraz zagadnień związanych z systemami informatycznymi i automatyką.

Zapraszamy do kontaktu poprzez dedykowane adresy mailowe poszczególnych pracowni, bądź też bezpośrednio z biurem Inżynierii  w Krakowie email: inzynieria@enms.pl tel: +48 12 307 37 03.