Grupa EnMS

Grupa EnMS to połączenie najlepszych specjalistów branżowych związanych z efektywnością energetyczną produkcji dla przemysłu oraz energetyki zawodowej, zbiór doświadczonych, młodych i ambitnych naukowców, a także specjalistów w zakresie systemów informatycznych i projektowania.

Połączenie najlepszych specjalistów branżowych w tym: ds. pomiarów, ds. eksploatacji urządzeń, ds. systemów informatycznych i programowania, ds. modelowania procesów i układów energetycznych, ds. badan termodynamiki i obiegów cieplnych, ds. projektowania konstrukcji i instalacji oraz inspektorów nadzoru inwestycji sprawia, że możliwości i wyniki pracy, przechodzą nasze najśmielsze oczekiwania. Nasza firma zdolna jest do kompleksowej obsługi inwestycji, począwszy od pomiarów, zaawansowanych modeli, koncepcji i optymalizacji aż po projekt i wykonawstwo.

Oferujemy innowacyjne systemy przewidywania stanów przedawaryjnych oraz planowania produkcji.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw, audyty efektywności energetycznej, ISO 50001, poszukiwanie dotacji na innowacyjne inwestycje, projektowanie i wykonawstwo – (kogeneracja, trigeneracja, ORC)  a także inwestycje związane z odzyskiem i gospodarowaniem energią odpadową zakładów produkcyjnych

Modelowanie procesów i układów energetycznych (CFD – Computational Fluid Dynamics), modele termodynamiczne zwalidowane z danymi pomiarowymi), studia wykonalności, usługi inżynieryjne dla energetyki zawodowej, projektowanie i prace modernizacyjne wynikające z przeprowadzonych zaleceń i ekspertyz, prace badawczo rozwojowe w dziedzinie optymalizacji przebiegu i modelowania procesów, szkolenia z modelowania procesów energetycznych, nadzór inwestorski, analizy pracy kotłów i bloków energetycznych – optymalizacja pracy

Systemy zarządzania energią w przedsiębiorstwach, systemy predykcji, prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie zaawansowanych systemów informatycznych wspierających przemysł