Wśród wielu firm i zakładów pomiarowo-badawczych związanych z szeroko pojętą energetyką działających na krajowych i zagranicznych rynkach, chcemy należeć do wąskiego grona tych firm, które wyróżniają się kompleksowością usług oraz niezależnością. Dzięki temu, nasze rozwiązania są obiektywne – najlepsze możliwe w danej sytuacji oraz wszystkie etapy realizacji są pod naszą kontrolą i mamy pewność, że projekt został zrealizowany z najwyższą jakością i najlepszą dostępną wiedzą techniczną.

Pierwszymi naszymi krokami, które poczyniliśmy w celu spełnienia tych celów, było rozpoczęcie projektowania i wdrażania proponowanych rozwiązań technicznych poprawiających efektywność energetyczną, wynikających z naszych ekspertyz technicznych. Kolejnym krokiem, to nawiązanie ścisłej współpracy z producentem wszelakich elementów i urządzeń energetycznych – możemy teraz sami stworzyć własne produkty szyte na miarę każdej instalacji. Systematycznie rozwijamy grono naszych partnerów, aby móc sprostać najtrudniejszym projektom oraz oszczędzać czas naszym Klientom, którzy z zaufaniem powierzają nam dalsze etapy realizacji projektów, ponieważ są pewni, że zajmują się tym wykwalifikowani inżynierowie.

Dzięki współdzieleniu infrastruktury oraz ścisłej współpracy pomiędzy EnMS Polska oraz Energy BIS, posiadamy zasób specjalistów z każdej branży technicznej – daje nam to dużą przewagę nad konkurencją, ponieważ obniża koszty usług przy rozbudowanych projektach.

Naszym głównym celem jest najniższy okres zwrotu nakładów przy analizach podnoszenia efektywności energetycznej bądź planach modernizacji – jesteśmy niezależnymi ekspertami, którzy znają i mają do dyspozycji wykorzystanie wszystkich dostępnych na rynku technologii – dzięki czemu nie promujemy konkretnych rozwiązań technicznych, a rzetelnie i obiektywnie wybieramy te najlepsze rozwiązania, które przyniosą naszym Klientom najlepsze korzyści.

Nasze ambicje bycia najlepszymi sprawiły, że jesteśmy w stanie wykonać pomiary pracy instalacji czy urządzenia, zamodelować i zoptymalizować jego pracę oraz zaprojektować i wykonać pod klucz konkretną propozycję, która jest optymalnym rozwiązaniem w danej sytuacji.
Bardzo ważnym elementem działań EnMS Inżynierii jest stale udoskonalanie naszych metod analitycznych w zakresie modelowania procesów energetycznych, a także wdrażanie innowacyjnych systemów informatycznych dla poprawy jakości pracy urządzeń i instalacji (minimalizowanie kosztów eksploatacji poprzez przewidywanie stanów przedawaryjnych, unikanie nieplanowanych postojów i kosztownych napraw) oraz racjonalne planowanie procesów (systemy planowania produkcji). Realizujemy to prowadząc badania nad udoskonalaniem metod modelowania, wdrażania systemów predykcji awarii oraz planowania produkcji, a także wdrażania systemów opracowanych przez partnerskie uczelnie techniczne.
Wszystkie te działania, prowadzą do sprostania najtrudniejszym zadaniom technicznym, które przynoszą rozwiązanie problemów naszym Klientom.

Działalność EnMS Inżynierii nakierowana jest na energetykę zawodową oraz tzw. małą energetykę (ciepłownie i kotłownie lokalne). Jednak często, wspieramy specjalistów EnMS Polska przy projektach realizowanych dla przemysłu.

 

Prezes Zarządu EnMS Inżynieria Sp. z o.o.
Krystian Pietrzak