Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław

Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Kotłowni „Bolesław” Konsorcjum EnMS Inżynieria Sp. z o.o. i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – Wydział Mechaniczny Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych…

Miejska Ciepłownia Dęblin

Audyt Systemu Ciepłowniczego wraz z wielowariantowymi analizami techniczno-ekonomicznymi dostosowania systemu do nowych wymagań konkluzji BAT. Projekt obejmował analizę stanu aktualnego pod względem sprawności wytwarzania i przesyłania…

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.   Wykonano niezależne ekspertyzy techniczne dla bloków energetycznych eksploatowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. wskazanych jako jednostki wytwórcze modernizowane na potrzeby certyfikacji…

PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. - Lokalna ciepłownia o mocy 1,4 MWt

Analiza modernizacji systemu ciepłowniczego Lokalna ciepłownia o mocy 1,4 MWt W ramach umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza modernizacji systemu…