Audyt Energetyczny Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

10.11.2017 w głównej siedzibie ZEC Katowice S.A. na specjalne życzenie Zarządu audytowanego przedsiębiorstwa, odbyło się kolejne spotkanie podsumowujące bardzo rozległy projekt pt. „Audyt Energetyczny Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice S.A.”

Było to drugie spotkanie, na którym szczegółowo omówiono wszystkie główne wnioski, analizy termodynamiczne i zalecane przedsięwzięcia modernizacyjne wskazane przez EnMS Inżynieria. Na pierwszym spotkaniu dnia 29.09.2017 oficjalnie zakończono prace nad audytem. Dzisiejsze podsumowanie potwierdziło, że wyniki pracy zespołu EnMS_I zostały bardzo pozytywnie przyjęte, a oszczędności roczne z wszystkich wskazanych przedsięwzięć sięgają dziesiątek milionów złotych.

W specjalnie przygotowanej prezentacji projektu, przedstawiono również innowacyjne usługi i produkty, które wyraźnie zainteresowały wszystkich obecnych Inżynierów i Zarząd ZEC Katowice S.A. Gratulacje dla Specjalistów EnMS_I.