Certyfikacja szczegółowa do rynku mocy

Zbliża się koniec weryfikacji złożonych wniosków do certyfikacji szczegółowej do rynku mocy na aukcje mocy na lata 2021-2023.

Eksperci EnMS Inżynieria Sp. z o.o. wykonali wiele niezależnych ekspertyz technicznych dla jednostek wytwórczych modernizowanych, jednostek wytwórczych planowanych, a także jednostek redukcji zapotrzebowania.

Układy objęte ekspertyzami to m.in. węglowe bloki energetyczne o mocach 230 MWe pracujące na kotłach pyłowych,  bloki gazowe,  hybrydowe układy turbin parowych i gazowych, a także agregaty prądotwórcze dla potrzeb funkcjonowania jednostek redukcji zapotrzebowania.

Wszystkie wykonane ekspertyzy techniczne zostały zatwierdzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a nasi klienci otrzymali certyfikaty.