O EnMS Inżynieria

EnMS Inżynieria Sp. z o.o. jest wynikiem długoletniego rozwoju firmy EnMS Polska, która od 2010 roku w ramach audytów energetycznych realizowała ekspertyzy techniczne układów z dużymi kotłami energetycznymi, pracującymi głównie na potrzeby wewnętrzne produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz pary dla zakładów przemysłowych. Wykorzystując zdobyte  od 2010 roku doświadczenie, a także rozwój zespołu o nowych specjalistów, pracujących w energetyce zawodowej, EnMS Inżynieria rozszerza  swoje usługi nowy sektor przemysłu – energetyki zawodowej oraz tzw. małej energetyki – elektrociepłownie i kotłownie lokalne.

EnMS Inżynieria skupia w sobie specjalistów branżowych związanych z energetyką zawodową oraz modelowaniem procesów energetycznych, modernizacjami i remontami urządzeń, a także projektowaniem instalacji. Możemy  pochwalić się specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w eksploatacji, wykonywaniem pomiarów, a także analizie pracy urządzeń na co dzień pracujących w energetyce zawodowej i przemyśle.

Aktualnie, firma skupia w sobie  3 osobne pracownie techniczno-naukowe (Elektroenergetyki, Inżynierii Lądowej, Pomiarów) oraz Zakład Energetyki w którym znajduje się 5 pracowni – (Badań Termodynamicznych, Projektowania Instalacji, Analiz Pracy Kotłów i Urządzeń Blokowych, Chemii Energetycznej i Ochrony Środowiska oraz Modernizacji i Remontów).

Nasi specjaliści biegle obsługują najlepsze dostępne na światowym rynku pakiety programów do modelowania procesów energetycznych, analiz i projektowania, a także piszą własne skrypty indywidualnie dopasowane do każdych warunków pracy urządzenia czy instalacji.

EnMS Inżynieria przy pomocy własnych modeli termodynamicznych oraz  Systemów Zarządzania Energią spółki EnergyBIS  i współpracy z branżowymi firmami automatyki procesowej oferuje oprócz modelowania obiegów energetycznych,  możliwości sterowania online procesami oraz optymalizacje pracy urządzeń dla osiągnięcia jak najlepszych parametrów energetycznych całego układu mając na uwadze względy sprawnościowe, eksploatacyjne, ekonomiczne czy środowiskowe. Wdrażamy również innowacyjne systemy przewidywania stanów przedawaryjnych oraz planowania produkcji.

Dzięki połączeniu specjalistów branżowych w tym eksploatacji, modelowania i optymalizacji pracy poszczególnych urządzeń i układów, specjalistów ds. projektowania, specjalistów ds. zaawansowanych systemów informatycznych, a także przy współpracy z renomowanymi firmami remontowo-wykonawczymi, jesteśmy w stanie wykonać pomiary, stworzyć model, zoptymalizować pracę układu czy urządzenia, a także zaprojektować i wykonać proponowane innowacyjne rozwiązania techniczne.