Zakład Energetyki

Analiza pracy urządzeń elektrycznych, optymalizacja zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych i energetyczne zawodowej

Pracownia Badań Termodynamicznych

Analiza pracy, badania i komputerowe modelowanie cieplnych obiegów energetycznych

Pracownia Projektowania Instalacji

Remonty urządzeń i instalacji dla energetyki zawodowej i przemysłu

Pracownia Analiz Kotłów i Urządzeń Blokowych

Remonty urządzeń i instalacji dla energetyki zawodowej i przemysłu

Wydział Modernizacji i Remontów

Remonty urządzeń i instalacji dla energetyki zawodowej i przemysłu

Pracownia Pomiarowa

Kompleksowe pomiary i komputerowe modelowanie pracy urządzeń i instalacji