Pracownia Pomiarowa

Pracownia pomiarowa stanowi nieodłączną część wsparcia projektów realizowanych głównie przez Zakład Energetyki.

Pracownia korzysta również z pomocy doświadczonych specjalistów EnMS Polska, którzy od wielu lat wykonują najróżniejsze prace związane z pomiarami pracy instalacji na cele analiz technicznych, audytów energetycznych czy audytów efektywności energetycznej.

Podstawowe usługi pomiarowe obejmują m.in.:

  • Badania kamerą termowizyjną izolacji termicznych, a także prawidłowości pracy rozdzielni elektrycznych, transformatorów oraz baterii kondensatorów
  • Pomiary środowiskowe emitorów spalin,
  • Pomiary elektryczne jakości energii, poboru mocy urządzeń elektrycznych
  • Pomiary elektryczne dla oceny pracy urządzeń elektrycznych
  • Pomiary parametrów termodynamicznych pary i wody w celu określenia sprawności kotłów (ciśnienia, temperatury, przepływy)
  • Pomiary temperatury w komorach paleniskowych

Kontakt:

tel. 17 789 10 99

e-mail: pomiary.inzynieria@enms.pl