26 MWth Ciepłownia „Kleofas”

26 MWth

Ciepłownia „Kleofas”

Obroki 77, 40-833 Katowice

Projekt Wykonano na podstawie przekazanych przez przedsiębiorstwo badań środowiskowych, danych ruchowych, wyników badań jakości żużla oraz wykonanych we własnym zakresie wizji lokalnych. Podczas prac przeprowadzono szczegółową ekspertyzę kotła parowego rusztowego opalanego węglem kamiennym oraz kotłów wodnych płomienicowo-płomieniówkowych opalanych węglem kamiennym, wraz z  urządzeniami pomocniczymi kotłów. W wyniku przeprowadzonych działań wyznaczono sprawności kotłów oraz oceniono warunki spalania, a także wskazano zasadne działania modernizacyjno-organizacyjnych mające na celu  poprawę wyników energetycznych zakładu.

W ramach projektu wykonano również szczegółowe analizy innych urządzeń i instalacji, w tym: pomp obiegowych, wymienników ciepła, a także sieci ciepłowniczych, budynków i silników elektrycznych, dla których również zaproponowano możliwe do wykonania działania inwestycyjne.

Dla zaproponowanych przedsięwzięć modernizacyjnych zostały wykonane analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (Life Cycle Cost).

Prace przeprowadzono w ramach specjalistycznego opracowanego wg. własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa, która spełnia wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247. Opracowanie spełnia również pozostałe normy  dla analizowanych urządzeń, instalacji i budynków.