37,5 MWth Ciepłownia „Ruch Kazimierz”

37,5 MWth

Ciepłownia „Ruch Kazimierz”

Ogrodowa 1, 41-215 Sosnowiec

Wykonano analizy pracy kotłów wodnych rusztowych opalanych węglem kamiennym wraz z analizą pracy układów pomocniczych kotłów. Na podstawie przekazanych danych ruchowych, wyników badań jakości żużla, badań środowiskowych i przeprowadzonych wizji lokalnych wykonano oceniono aktualne warunki pracy układów i wytypowano zasadne działania poprawiające efektywność energetyczną.

Przegląd energetyczny obejmował również sieci ciepłownicze, dla których wykonano analizy techniczno-ekonomiczne wymiany na rurociągi preizolowane, przeanalizowano układy pompowe na kotłowni oraz na stacjach wymiennikowych, wymienniki ciepła, silniki elektryczne, sprężarki powietrza a także układy przygotowania i transportu paliwa oraz stacje przygotowania i uzdatniania wody.

Dla wskazanych przedsięwzięć modernizacyjnych wykonano analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (life cycle cost).

W ramach specjalistycznego, opracowanego wg własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247 oraz wymogami pozostałych norm dla urządzeń, instalacji i budynków, które były przedmiotem ekspertyz.