41,8 MWth Ciepłownia „Murcki”

41,8 MWth

Ciepłownia „Murcki”

Boya Żeleńskiego 95, 40-750 Katowice

Wykonano ekspertyzy techniczne określające pracę kotłów wodnorurkowych opalanych węglem kamiennym na ruszcie łuskowym mechanicznym. Danymi które zostały wykorzystane do oceny pracy kotła, były udostępnione przez zakład badania żużla, pomiary środowiskowe spalin a także raporty dobowe z wybranych okresów w różnych reżimach pracy, zawierające podstawowe mierzone parametry eksploatacyjne. Dodatkowo dokonano również wizji lokalnych pozwalających na ocenę wizualną jednostek wytwórczych.

W ramach prac, przeanalizowano również pracę pozostałych urządzeń i instalacji wykorzystywanych w Wydziale IV „Murcki” takich jak: układy pompowe, układy przygotowania i transportu paliwa, wymienniki ciepła, sieci ciepłownicze, silniki elektrycznych oraz budynki.

Po wykonaniu ekspertyz zaproponowano możliwe do wykonania przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzące do poprawy wyników energetycznych, dla których wykonano analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (life cycle cost).

Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247, w ramach specjalistycznego, opracowanego wg własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podczas wykonywanych analiz stosowano się również do wymogów pozostałych norm dla urządzeń, instalacji i budynków, które były przedmiotem ekspertyz.