42,6 MWth Ciepłownia „Niwka Modrzejów”

42,6 MWth Ciepłownia  

„Niwka Modrzejów”

Wojska Polskiego 6, 41-208 Sosnowiec

Na podstawie przekazanych danych ruchowych, wyników badań jakości żużla, badań środowiskowych i przeprowadzonych wizji lokalnych wykonano szczegółową ekspertyzę kotłów wodnych rusztowych opalanych węglem kamiennym oraz urządzeń pomocniczych kotłów. Zakres prac obejmował wyznaczenie sprawności kotłów oraz ocenę warunków spalania, a także wskazanie zasadnych działań modernizacyjno-organizacyjnych dla poprawy wyników energetycznych. Dla przedsięwzięć modernizacyjnych wykonano analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (life cycle cost).  Na podstawie własnej specjalistycznej metodologii dedykowanej dla Zakładów Energetyki Zawodowej w każdym analizowanym obszarze oceniono aktualne warunki pracy oraz wytypowano zasadne działania modernizacyjno-organizacyjne do poprawy wyników energetycznych.

W ramach projektu pt. „Audyt Energetyczny ZEC Katowice S.A – Wydział II „Niwka Modrzejów” wykonano również szczegółowe analizy innych urządzeń i instalacji, w tym: pomp obiegowych, wymienników ciepła, a także sieci ciepłowniczych, budynków i silników elektrycznych, dla których również zostały zaproponowane działania inwestycyjne mające na celu poprawę wyników energetycznych zakładu, a także zostały wykonane wielowariantowe analizy techniczno-ekonomiczne.

Prace przeprowadzono w ramach specjalistycznego opracowanego wg. własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa, która spełnia wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247. Opracowanie spełnia również pozostałe normy  dla analizowanych urządzeń, instalacji i budynków.