76,5 MWth Ciepłownia „Szopienice”

76,5 MWth

Ciepłownia „Szopienice”

11 Listopada 19, 40-387 Katowice

Wykorzystując przekazane przez ZEC Katowice badania środowiskowe, badania jakości żużla oraz dane ruchowe, jak również przeprowadzone we własnym zakresie wizje lokalne wykonano szczegółową analizę kotłów parowych opalanych węglem kamiennym na ruszcie łuskowym mechanicznym obejmującą również urządzenia pomocnicze kotłów. Wykonane działania pozwoliły na określenie aktualnych warunków pracy układów oraz zaproponowanie działań modernizacyjnych mających na celu poprawienie efektywności energetycznej analizowanych układów.

Wykonane prace obejmowały również analizę pracy pozostałych urządzeń i instalacji wykorzystywanych w Wydziale XIII „Szopienice” , takich jak pompy obiegowe, wymienniki ciepła, a także sieci ciepłownicze, budynki i silniki elektryczne.

Dla analizowanych układów, urządzeń i instalacji zaproponowano możliwe do zrealizowania opłacane działania inwestycyjne oraz modernizacyjne, pozwalające na poprawę wyników energetycznych zakładu. Dla przedstawionych przedsięwzięć zostały wykonane analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (life cycle cost).

Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247, w ramach specjalistycznego, opracowanego wg własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podczas wykonywanych analiz stosowano się również do wymogów pozostałych norm dla urządzeń, instalacji i budynków, które były przedmiotem ekspertyz.