79 MWth 1,481 MWe Elektrociepłownia „Wujek”

79 MWth 1,481 MWe

Elektrociepłownia „Wujek”

Wincentego Pola 65, 40-596 Katowice

Na podstawie przekazanych wyników badań jakości żużla, badań środowiskowych danych ruchowych oraz  przeprowadzonych wizji lokalnych wykonano szczegółową ekspertyzę kotłów wodnych rusztowych,  płomienicowo-płomieniówkowych, kotłów parowych oraz bloku kogeneracyjnego z silnikiem gazowym. Podczas wykonywanych prac określono aktualne warunki pracy układów oraz zaproponowano działania modernizacyjne pozwalające na poprawienie efektywności energetycznej zakładu. Dla bloku kogeneracyjnego wykonano również wielowariantową analizę techniczno-ekonomiczną rozbudowy bloku, dla której wskazano również możliwe formy dofinansowania planowanych prac.

Przegląd energetyczny obejmował również sieci ciepłownicze, dla których wykonano analizy techniczno-ekonomiczne wymiany na rurociągi preizolowane, przeanalizowano układy pompowe na kotłowni oraz na stacjach wymiennikowych, wymienniki ciepła, silniki elektryczne, sprężarki powietrza a także układy przygotowania i transportu paliwa oraz stacje przygotowania i uzdatniania wody.

Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247, w ramach specjalistycznego, opracowanego wg własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podczas wykonywanych analiz stosowano się również do wymogów pozostałych norm dla urządzeń, instalacji i budynków, które były przedmiotem ekspertyz.