Ciepłownia Miejska w Świnoujściu Ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

Ekspertyza stanu technicznego kotła K-1 oraz instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin wraz z programem eksploatacyjno-naprawczym

Na podstawie umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Świnoujściu została wykonana ekspertyza stanu technicznego kotła K-1 oraz instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin wraz z programem eksploatacyjno-naprawczym.

W ramach przeprowadzonych prac przygotowano króćce pomiarowe, wykonano pomiary cieplne i emisyjne oraz badania laboratoryjne żużla i węgla wraz z obliczeniami. Przeprowadzone działania miały na celu:

  •  Analizę i weryfikację projektu kotła pod względem dotrzymania parametrów zawartych w specyfikacji przetargowej m.in. sprawność kotła, temperatura spalin, emisja szkodliwych związków
  • Analizę rozkładu temperatury spalin na drodze ich przepływu oraz analizę rozkładu temperatur wody w częściach ciśnieniowych dla różnych poziomów obciążeń
  • Analizę mocy osiąganej przez poszczególne elementy części ciśnieniowej kotła oraz przez ekonomizer
  • Opracowanie wykazu prac, które należy przeprowadzić w celu zachowania wymaganej sprawności, mocy nominalnej oraz bezpiecznej temperatury spalin dla układu oczyszczania i odprowadzania spalin
  • Opracowanie nowej instrukcji eksploatacji wskazującej warunki bezpiecznej eksploatacji kotła
  • Opracowanie rozwiązania modernizacyjnego mającego na celu doprowadzenie kotła do prawidłowej pracy w całym przedziale obciążenia

Wszelkie prace wykonane prze EnMS Inżynieria zostały przeprowadzone zgodnie z umową i oczekiwaniami oraz  według ustalonego harmonogramu.