innogy Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o. Ciepłownia w Trzemesznie

innogy Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o.

Ciepłownia w Trzemesznie

Ul. Gnieźnieńska 4 Trzemeszno

Na podstawie umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  innogy Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o. została przeprowadzona analizę techniczna wyboru optymalnego wariantu dostosowania źródeł energii cieplnej do krajowych wymagań emisyjnych oraz wymagań UE (BAT) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo określono możliwości dostosowania ciepłowni do wymagań tzw. „sieci efektywnych” zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku dz. u. poz. 831.

Podczas  wykonywania prac zostały przeprowadzone oraz zaprezentowane zamawiającemu analizy warunków prawnych i technicznych wraz z oceną przyszłych wymagań dotyczących emisji. W ramach analizy wskazano optymalne rozwiązania dotyczące wyboru instalacji oczyszczania spalin dla spełnienia wymagań środowiskowych.

Dodatkowo została przeprowadzona analiza pracy kotłów wraz ze wskazaniem działań poprawiających efektywność energetyczną.

W ramach wskazania możliwych rozwiązań do dostosowania ciepłowni do wymagań dotyczących tzw. „sieci efektywnych” została również przeprowadzona analizę techniczno-ekonomiczna budowy instalacji kogeneracji.

Wymagania emisyjne dla przedsiębiorstwa zostały określone na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz obowiązującej nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2017 ustanawiającej w Polsce limity określone przez uchwałę BAT,  wraz z określonymi w niej odstępstwami.