innogy Polska Contracting Sp. z o.o. Ciepłownia w Kożuchowie

innogy Polska Contracting Sp. z o.o.

Ciepłownia w Kożuchowie

Ul. Dworcowa 3a Kożuchów

W ramach umowy z  innogy Polska Contracting Sp. z o.o. przeprowadzono analizę techniczną wyboru optymalnego wariantu dostosowania źródeł energii cieplnej do krajowych wymagań emisyjnych oraz wymagań UE (BAT) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza oraz możliwości dostosowania ciepłowni do wymagań tzw. „sieci efektywnych” zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku dz. u. poz. 831.

Podczas przeprowadzonych prac dokonano:

  • Analizy warunków prawnych i technicznych wraz z oceną przyszłych wymagań dotyczących emisji,
  • Analizę pracy kotłów wraz ze wskazaniem działań poprawiających efektywność energetyczną,
  • Wskazano optymalne rozwiązania dotyczące wyboru instalacji oczyszczania spalin dla spełnienia wymagań środowiskowych,
  • Analizę techniczno-ekonomiczną budowy instalacji kogeneracji w celu dostosowania sieci do wymagań tzw. „sieci efektywnych”.

Wymagania emisyjne dla przedsiębiorstwa zostały określone na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz obowiązującej nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2017 ustanawiającej w Polsce limity określone przez uchwałę BAT,  wraz z określonymi w niej odstępstwami.