innogy Polska Contracting Sp. z o.o. Ciepłownia w Słupcy

innogy Polska Contracting Sp. z o.o.

Ciepłownia w Słupcy

Ul. Poznańska 41 Słupca

Realizując umowy z  innogy Polska Contracting Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza techniczna instalacji źródeł energii cieplnej w ciepłowni w Słupcy mająca na celu zaproponowanie optymalnego wariantu dostosowania źródeł energii cieplnej do krajowych wymagań emisyjnych oraz wymagań UE (BAT) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo została określona możliwość dostosowania ciepłowni do wymagań tzw. „sieci efektywnych” zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku dz. u. poz. 831.

Przeprowadzone prace obejmowały:

  • Analizę warunków prawnych i technicznych oraz ocenę przyszłych wymagań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • Analizę pracy kotłów wraz ze wskazaniem działań poprawiających efektywność energetyczną,
  • Wskazanie optymalnych wariantów dotyczących technologii i modernizacji instalacji oczyszczania spalin niezbędnych dla spełnienia wymagań środowiskowych,
  • Analizę techniczno-ekonomiczną budowy instalacji kogeneracji w celu dostosowania sieci do wymagań tzw. „sieci efektywnych”.

Warunki niezbędne do spełnienia przez przedsiębiorstwo dotyczące wymagań emisyjnych zostały określone na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz obowiązującej nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2017 ustanawiającej w Polsce limity określone przez uchwałę BAT,  wraz z określonymi w niej odstępstwami.