Krakowski Bank Spółdzielczy

Na podstawie przekazanych przez przedsiębiorstwo dokumentów, zestawień, faktur, plików elektronicznych oraz przeprowadzonych we własnym zakresie pomiarów i inwentaryzacji dokonano analizy instalacji, obiektów oraz urządzeń wykorzystywanych przez Krakowski Bank Spółdzielczy.

Podczas wykonywanych prac przeanalizowano struktura zużycia energii elektrycznej w budynkach, która jest używana do celów klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów. Dodatkowo dokonano przeglądu zużycia energii chemicznej zawartej w paliwach wykorzystywanych do celów centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przeprowadzono również audyt źródeł ciepła, który wykazał konieczność wymiany bądź dodatkowych ociepleń instalacji grzewczych w budynkach oraz audyt budynków pod kątem energochłonności.

Ponadto został przeprowadzony audyt energetyczny środków transportu. Została przeanalizowana ekonomia eksploatacji pojazdów użytkowanych przez Krakowski Bank Spółdzielczy.

Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano możliwe do przeprowadzenia działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych obszarach w Krakowskim Banku Spółdzielczym. Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się m.in.: wielowariantowa analiza wymiany oświetlenia oraz termomodernizacja poszczególnych budynków oddziałów banku.

Zaproponowane rozwiązania modernizacyjne zostały poddane analizom techniczno-ekonomicznym.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.