PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. – Lokalna ciepłownia o mocy 1,4 MWt

Analiza modernizacji systemu ciepłowniczego

Lokalna ciepłownia o mocy 1,4 MWt

W ramach umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza modernizacji systemu ciepłowniczego lokalnej ciepłowni o mocy 1,4 MWt  zasilającej osiedle mieszkaniowe.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

  • Pozyskanie możliwie jak najdokładniejszych danych dotyczących sieci ciepłowniczej,
  • Obliczenie strat przesyłowych w okresie zimowym oraz w okresie letnim wraz ze stratami

spowodowanymi nieszczelnościami,

  • Analizę możliwości technologicznych wymiany sieci
  • Analizę ekonomiczną opłacalności renowacji/wymiany odcinków sieci
  • Analizę ekonomiczną modernizacji obecnie użytkowanej kotłowni

 

W końcowym etapie opracowania zostały przedstawione i porównane możliwe przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie strat ciepła, a tym samym wygenerowanie konkretnych oszczędności w przypadku:

  • Wariantu I obejmującego zastosowanie węzłów indywidualnych na potrzeby c.w.u. wraz z

wymianą  fragmentów sieci c.o., które nie są w stanie przenieść wymaganej mocy na potrzeby c.o i c.w.u.

  • Wariantu II obejmującego zastosowanie węzłów indywidualnych na potrzeby c.w.u. wraz z

wymianą całej sieci ciepłowniczej na nową.

Po przeprowadzeniu analizy został wskazany najbardziej optymalny wariant modernizacji systemu ciepłowniczego.