PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. – Miejska ciepłownia o mocy 72 MWt

Analiza modernizacji systemu ciepłowniczego

Miejska ciepłownia o mocy 72 MWt

Na podstawie umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza modernizacji systemu ciepłowniczego Ciepłowni o mocy nominalnej w paliwie 72 MWt dostarczanej do dwóch kotłów WR 25 (Duży Obiekt Energetycznego Spalania)  zakładającą trzy warianty inwestycji w celu wyboru optymalnego rozwiązania.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

  • Analizę warunków prawnych i technicznych wraz z oceną przyszłych wymagań dotyczących emisji,
  • Oszacowanie sprawności obecnego systemu ciepłowniczego uwzględniającego produkcję i dystrybucję ciepła,
  • Analizę techniczną oraz ekonomiczną wariantu zakładającego modernizację obecnej ciepłowni w celu dostosowania jej do wymagań konkluzji BAT dla LCP wraz z modernizacją całości sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej,
  • Analizę techniczną oraz ekonomiczną wariantu zakładającego wykorzystanie jednego kotła w kotłowni głównej wraz z dostosowaniem do wymagań konkluzji BAT dla MCP z jednoczesną budową gazowych kotłowni lokalnych, wyłączeniem z użytkowania części obecnie istniejącej sieci ciepłowniczej w celu zmniejszenia strat przesyłowych oraz modernizacją pozostałej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej,
  • Analizę techniczną oraz ekonomiczną wariantu zakładającego modernizację obecnej ciepłowni wraz z ograniczeniem jej mocy zainstalowanej w celu kwalifikacji ciepłowni jako Średni Obiekt Energetycznego Spalania wraz z dostosowaniem jej do idących za tym wymagań konkluzji BAT dla MCP oraz z modernizacją całości sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej.

W ramach przeprowadzonej analizy zespół EnMS Inżynieria wskazał optymalny wariant inwestycji. Ponadto dla optymalnego rozwiązania została opracowana koncepcja sieci telemetrycznej.