Vistula Group S.A.

Przeprowadzonymi analizami zostały objęte obiekty oraz sklepy grupy Vistula.

Niezbędnym analizom została poddana  struktura zużycia energii elektrycznej w budynkach należących do grupy Vistula, jak i również sklepach spółki, która jest używana do celów klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów. Oprócz tego dokonano przeglądu zużycia pozostałych źródeł energii.

Ponadto został przeprowadzony audyt energetyczny środków transportu. Została przeanalizowana ekonomia eksploatacji pojazdów użytkowanych przez Vistula Group S.A.

Wszelkie analizy zostały przeprowadzone na podstawie udostępnionych przez przedsiębiorstwo dokumentów, zestawień, faktur, plików elektronicznych oraz pomiarów i inwentaryzacji wykonanych w trakcie wizji lokalnych dokonano analizy instalacji, obiektów oraz urządzeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo.

Wykorzystując przeprowadzone analizy zaproponowano możliwe do zrealizowania modernizacje pozwalające na poprawę efektywności energetycznej Spółki. Wśród zasugerowanych rozwiązań znalazły się modernizacje oświetlenia zarówno biur i magazynów wykorzystywanych przez Vistula Group S.A., jak i również sklepów spółki. Każde z zaproponowanych rozwiązań zostało poddane analizie techniczno-ekonomicznej.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.