Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o

Wykorzystując udostępnioną przez przedsiębiorstwo dokumentację dokumentacji (schematy instalacji, umowy, faktury, specyfikacje techniczne urządzeń), oraz  pomiary wykonane w zakresie m.in. zapotrzebowania na moc na liczniku głównym dokonano audytu zakładu produkcyjnego Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o.

Podczas wykonywanych prac przeanalizowano struktura zużycia energii elektrycznej w budynkach produkcyjnych oraz administracyjnych, zużywanej do celów produkcyjnych klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów.

Przeprowadzono również audyt źródeł ciepła, oraz audyt budynków pod kątem energochłonności. Dodatkowo przeanalizowano pod kątem wykorzystania energii proces produkcyjny oraz środki transportu wykorzystywane w zakładzie.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na  zaproponowanie możliwe do przeprowadzenia działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o.  Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się m.in.: analiza wymiany oświetlenia, termomodernizacja poszczególnych budynków, termomodernizacja odsłoniętych części zaworów oraz niezaizolowanych części przewodów w stacji wymiennikowej c.o. i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej.

Zaproponowane rozwiązania modernizacyjne zostały poddane analizom techniczno-ekonomicznym.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.