Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław

Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Kotłowni „Bolesław”
Konsorcjum EnMS Inżynieria Sp. z o.o. i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – Wydział Mechaniczny Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych z liderem konsorcjum EnMS Inżynieria wykonali:
„,Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Kotłowni „Bolesław” w celu zwiększenia produkcji energii cieplnej o dodatkową moc w zakresie do ok. 10 MW” dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, ul. Kolejowa 37, 30-332 Bukowno.
Zakres prac obejmował pomiary cieplno-przepływowe oraz ocenę stanu istniejącego urządzeń i instalacji. Analizami objęto kocioł wodny WR 23 oraz blok parowy z trzema kotłami o mocy nominalnej 22,5 MW wraz z turbiną parową. Celem analiz było wskazanie możliwości zwiększenia mocy cieplnej kotłowni o ok 10 MW na bazie istniejących kotłów uwzględniający następujące warianty:
a) Poprawa efektywności pracy kotłowni
b) Budowa instalacji odpylania spalin dla kotła parowego w celu możliwości pracy wszystkich kotłów jednocześnie
c) Budowa nowego kotła gazowego o mocy do ok 10 MWt wraz z wymaganymi urządzeniami i instalacją
d) Analiza możliwości wykorzystania odzysku ciepła z układu produkcji tlenków cynku
e) Analiza możliwości wykorzystania odzysku ciepła z instalacji sprężonego powietrza
f) Wskazanie optymalnych miejsc wpięcia się z instalacjami odzysków ciepła do instalacji kotłowni
g) Analiza całkowitego zapotrzebowania na ciepło dla budynków oraz publicznej sieci ciepłowniczej
h) Analiza stanów awaryjnych przy najwyższym zapotrzebowaniu na ciepło w celu określenia sposobu pracy kotłowni w sytuacjach awaryjnych (braku jednostki wytwórczej)
Analizy popytu i podaży ciepła uwzględniające zmienność w czasie (sredniogodzinne wartości obejmujące cały rok kalendarzowy).