Systemy Planowania Produkcji

Oprócz predykcji awarii, naszym innowacyjnym produktem jest system predykcji produkcji (Predictive Production) w Energetyce Zawodowej. Oferujemy opracowanie i wdrożenie opisanego systemu.

Predictive Production – planuj produkcje uwzględniając wiele czynników

Dzisiejsze trendy w zakresie oszczędzania energii, optymalizacji produkcji oraz minimalizacji kosztów potrzebują innowacyjnego systemu planowania produkcji, który uwzględni wiele zmiennych czynników.

Nasze algorytmy obliczeniowe pozwolą na dokładne zaplanowanie o wybrany okres czasu pracę zakładu. Dzięki uwzględnieniu wielu czynników mających wpływ na ekonomikę produkcji, można generować duże oszczędności finansowe. Dodatkowym atutem, jest możliwość połączenia systemu z magazynami energii, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie energią.

Wszystkie czynniki wpływające na ekonomikę produkcji, uzgadniane są indywidualnie. Najczęstszymi parametrami decydującymi o przebiegu planowanej produkcji to m.in. zapotrzebowanie na moc elektryczną, ceny energii elektrycznej, prognozowane warunki pogodowe (głównie istotne dla energetyki zawodowej), planowane wyniki produkcyjne, zapotrzebowanie na ciepło.

System predykcji produkcji szczególnie zalecamy wdrożyć dla Energetyki Zawodowej, gdzie efektywne planowanie produkcją przyniesie wiele korzyści finansowych.

Jak działa?

  • Planuj optymalnie na ok 24 h do przodu uwzględniając wszystkie zmienne tak, aby proces był najbardziej efektywny energetycznie i ekonomicznie
  • Najlepsze zastosowanie systemu to połączenie go z magazynami energii np. akumulatory ciepła w elektrociepłowniach

Korzyści:

  • Większa ekonomika produkcji – zyski finansowe
  • Racjonalne gospodarowanie energią w przedsiębiorstwie
  • Szybki zwrot inwestycji

Ponadto ścisła współpraca z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej pozwala na wdrażanie opracowanych przez naukowców uczelni innowacyjnych technologii. Wśród nich są komputerowe systemy prowadzenia eksploatacji w kotłach energetycznych oraz systemy monitorowania zanieczyszczeń w kotłach energetycznych.