Systemy Predykcji Stanów Przedawaryjnych

Systemy przewidywania awarii oparte na sztucznej inteligencji to najnowsze rozwiązania techniczne od niedawna wdrażane w Polskim przemyśle oraz energetyce zawodowej. Zalecane są w szczególności dla drogich urządzeń i instalacji, w których nieprzewidziane awarie są bardzo kosztowne pod względem strat spowodowanych przestojem, a także kosztami napraw.

Łączenie wieloletniego doświadczenia i innowacji

Przewagą zespołu EnMS Inżynierii nad innymi firmami oferującymi podobne rozwiązania, to połączenie innowacyjności i doświadczenia  spec. branżowych oraz spec. ds. nowoczesnych systemów informatycznych. Nasi specjaliści branżowi, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze, eksploatacji, analizie pracy urządzeń energetycznych – są praktykami.  Nasz zespół wskaże kluczowe parametry pracy urządzeń charakteryzujących ich prawidłową pracę, a także dokładnie przeanalizują aktualne problemy z eksploatacją układu.  Połączenie dużego doświadczenia specjalistów branżowych  z najlepszymi automatykami i specjalistami w dziedzinie programowania oraz komputerów dysponujących dużymi mocami obliczeniowymi, sprawia, że wyniki naszych prac przewyższają nasze najśmielsze oczekiwania.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych programów do modelowania procesów termodynamicznych, wykorzystaniu analiz cieplno-przepływowych (CFD) , możliwości wdrożenia kontroli powstałych naprężeń termicznych i mechanicznych oraz przy tworzeniu  własnych algorytmów obliczeń do opisywania zachodzących procesów, jesteśmy w stanie wskazać zaawansowane usprawnienia i później je optymalnie kontrolować wdrożonym systemem predykcji.

Zespół EnMS Inżynieria posiada wielu specjalistów branżowych. Dzięki temu zdiagnozuje każdy układ czy urządzenie, co pozwoli na opracowanie nowoczesnej metody monitorowania pracy i alarmowania o przyszłych awariach które mogą wystąpić.

Nasze rozwiązania przewidujemy tak, aby ograniczyć do minimum konieczność ingerencji w infrastrukturę informatyczną zakładu – wykorzystać aktualne systemy akwizycji danych, dzięki czemu redukujemy koszty inwestycji.

Jak działa?

 •  Indywidualnie dopasowane algorytmy do każdego procesu,
 • System pobiera, przetwarza online i analizuje wszystkie dane pomiarowe – jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć przyszłą awarię (wraz z czasem kiedy ona prawdopodobnie wystąpi – np. za 10 dni, za 3h itp.),
 • Historia awarii oraz danych pomiarowych nauczy algorytmy charakterystyki pracy urządzenia/instalacji,
 • System zdobywa „doświadczenie w analizie pracy – np. gdy wystąpi nieprzewidywana awaria – nauczy się ją przewidzieć w kolejnym przypadku.

Korzyści:

 • Minimalizacja nieplanowanych przestojów
 • Minimalizacja liczby awarii
 • Minimalizacja kosztów eksploatacyjnych
 • Wyłączenie konieczności zmiany aktualnego systemu akwizycji danych
 • Optymalne planowanie remontów
 • Zwiększenie zysków produkcyjnych
 • Szybki zwrot inwestycji

Zazwyczaj, nie jest konieczny montaż dodatkowego opomiarowania, jednak często nasi specjaliści, na podstawie własnego doświadczenia zalecają montaż dodatkowych systemów pomiarowych, tak aby predykcja awarii była jak najlepsza.

Ponadto ścisła współpraca z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej pozwala na wdrażanie opracowanych przez naukowców uczelni innowacyjnych technologii. Wśród nich są komputerowe systemy prowadzenia eksploatacji w kotłach energetycznych oraz systemy monitorowania zanieczyszczeń w kotłach energetycznych.