Analizy pracy kotłów i bloków energetycznych

Pomiary pracy, weryfikacja dotrzymania parametrów zawieranych przez strony kontraktu. Badania odbiorcze wg normy  PN-EN 12952-15:2006. Studia wykonalności, analizy opłacalności inwestycji i doradztwo techniczne w obrębie analizowanych układów w tym analizy  LCC (Life Cycle Cost), w tym koncepcje dla tworzenia Klastrów Energetycznych.

Modelowanie symulacyjne pracy układów energetycznych

Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów termodynamicznych w celu optymalizacji pracy układów, urządzeń a także wykonania studiów wykonalności dla proponowanych nowoczesnych rozwiązań technicznych

Systemy przewidywania awarii i planowania produkcji

Wprowadzenie sztucznej inteligencji jako rewolucyjne narzędzie do optymalnego nadzoru eksploatacji – prace realizowane wspólnie z EnergyBIS.

Kogeneracja, Trigeneracja, ORC

Szczegółowe studia wykonalności wraz z dynamicznymi modelami układów dla wyboru najbardziej efektywnych ekonomicznie i energetycznie wariantów oraz analizy ekonomiczne LCC (Life Cycle Cost) wybranych najbardziej efektywnych wariantów wysokosprawnej kogeneracji lub trigeneracji. Modelowanie Symulacyjne.

Sieci Ciepłownicze

Modelowanie sieci ciepłowniczych, koncepcje i studia wykonalności dostosowania sieci do wymagań tzw. Efektywnych Sieci. Analizy modernizacji sieci – obliczenia strat przesyłu, projektowanie dobór urządzeń i instalacji oraz wykonawstwo inwestycji pod klucz. Nadzór inwestorski

Specjalistyczne audyty energetyczne

Opracowana własna metodologia wykonywanych analiz i struktury raportu z audytu dla Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Hutniczych, Kopalń tak, aby spełnić wymagania ustawy z dn. 20 maja 2016 roku normy PN-EN 16247 oraz specjalistycznie ocenić efektywność energetyczną układów, urządzeń, instalacji.

Projekty, modernizacje i remonty urządzeń energetycznych

Dzięki własnemu doświadczeniu w zakresie optymalizacji pracy urządzeń i instalacji oraz współpracy z renomowanymi firmami remontowo-projektowymi, oferujemy zaprojektowanie oraz wykonanie proponowanych rozwiązań technicznych optymalizujące pracę bloków energetycznych w tym kotłów, turbin, układów pompowych oraz układów przygotowania paliwa.

Prace badawczo-rozwojowe specjalistów EnMS Inżynieria

Nasi specjaliści prowadzą prace badawczo rozwojowe w zakresie opracowywania algorytmów obliczeniowych do optymalizacji zaawansowanego modelowania układów termodynamicznych a także nad innowacyjnymi systemami sterowania produkcją.

Klastry Energetyczne

Oferujemy obsługę techniczną, prawną oraz wykonawstwo i pozyskanie dotacji lub finansowanie inwestycji ze środków własnych (ESCO)

Dostosowanie do konkluzji BAT

Analizy i studia wykonalności, wsparcie formalne oraz wykonanie proponowanej modernizacji  w zakresie dostosowania instalacji do nowych wymagań konkluzji BAT

Szkolenia – Modelowanie Procesów Energetycznych

Szkolenia z wykorzystania programów takich jak: EBSILON Professional, ANSYS Fluent, Engineering Equation Solver, Visual Basic, Matlab.

Sieci Efektywne

Doradztwo i studia wykonalności, pozyskanie inwestycji lub finansowanie w formie ESCO

Ekspertyzy dla producentów energii elektrycznej

Niezależne ekspertyzy zgodnie z nową ustawą o rynku mocy oraz prawem energetycznym