Dostosowanie do Konkluzji BAT

Analiza aktualnych pozwoleń przedsiębiorstw oraz projektowanie i wykonanie inwestycji prowadzących do dostosowania instalacji do konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT)

Obecnie w przypadku energetyki zawodowej przedsiębiorstwa posiadające duże obiekty energetycznego spalania (LCP) mają czas na analizę pozwoleń do 17 lutego 2018 roku, oraz czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 17 sierpnia 2021 roku.  Ponadto wymagania BAT dotyczą praktycznie wszystkich gałęzi przemysłu (np. obiekty energetycznego spalania o mocy nominalnej powyżej 1 MW oraz zakłady produkcyjne). Zakład produkcyjny, który nie dostosuje się do wymagań konkluzji BAT w wymaganym terminie nie otrzyma pozwolenia zintegrowanego i nie będzie mógł prowadzić produkcji.

Nasza firma oferuje analizy techniczno-ekonomiczne dostosowania instalacji do nowych wymagań. Specjalizujemy się zarówno w standardowych procesach takich jak instalacje oczyszczania spalin jak również innych skomplikowanych procesach produkcyjnych. Ponadto, zapewniamy wsparcie formalne w analizie aktualnych lub pozyskaniu nowych pozwoleń.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wykonywaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw, specjaliści EnMS Inżynieria i EnMS Polska posiadają wiedzę na temat przebiegu i optymalizacji procesów we wszystkich gałęziach przemysłu.

Zapewniamy możliwość zaprojektowania i wykonania niezbędnych modernizacji. Wykonujemy również opracowanie nowych procedur związanych z awariami i przekroczeniami emisji zanieczyszczeń. Jest to związane z Systemem Zarządzania Środowiskiem, który również musi zostać wdrożony.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy – „Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw”, każdy zakład produkcyjny, ma obowiązek dostosowania się do nowych wymagań publikowanych w konkluzjach BAT przez Parlament Europejski.  Czas dostosowania do tych wymagań zgodnie z ustawą wynosi ok. 4 lata. BAT dla większości gałęzi przemysłu zostały już opublikowane w 2012 roku. Jednak czas na dostosowanie instalacji do nowych wymagań liczy się od momentu opublikowania ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku – czyli do 2018 roku !

Zachęcamy do kontaktu i uzyskania porad  odnośnie obowiązku dostosowania do wymagań BAT.