Klastry Energetyczne

Klastry Energetyczne – dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej.

  • Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia klastra,
  • Bilanse energetyczne i określanie zapotrzebowania na energię,
  • Kilku/kilkunasto letnie prognozy zużycia energii,
  • Stworzenie wykazu podmiotów tworzących Klaster Energii,
  • Studia wykonalności źródeł wytwórczych, modele zarządzania oraz analizy ekonomiczne inwestycji,
  • Propozycje wdrożenia systemu zarządzania energią w klastrach.