Specjalistyczne audyty energetyczne

Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów w pracy w energetyce zawodowej oraz kluczowych branżach technicznych, a także w wykonywaniu najwyższej jakości audytów energetycznych dla przedsiębiorstw i energetyki zawodowej, możemy się pochwalić opracowana własną metodologia wykonywania najwyższej jakości audytów energetycznych dedykowanych dla  Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Hutniczych czy Kopalń, tak aby spełnić wymagania ustawy z dnia 20 maja 2016 roku oraz normy PN-EN 16 247. Wiele firm audytorskich nie może pochwalić się doświadczeniem w ocenie pracy skomplikowanych układów i procesów w energetyce zawodowej, tak aby spełnić oczekiwania Klienta.

Unikalna metodologia wykonania audytu, oprócz spełnienia wymagań prawnych, zawiera specjalistyczne analizy pracy urządzeń, układów, instalacji i budynków, które są preferowane dla tego typu zakładów.