Systemy przewidywania awarii i planowania produkcji

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do zaawansowanego systemu przewidywania stanów przedawaryjnych w energetyce zawodowej i przemyśle (Predictive Maintenance – przewiduj awarię i w porę reaguj) a także inteligentne systemy predykcji produkcji (Predictive Production –  planuj produkcje uwzględniając wiele czynników: ceny energii, zapotrzebowanie na energię, możliwość magazynowania energii)

Predictive Maintenance – przewiduj awarię i w porę reaguj

Systemy przewidywania awarii oparte na sztucznej inteligencji to najnowsze rozwiązania techniczne od niedawna wdrażane w Polskim przemyśle oraz energetyce zawodowej. Zalecane są w szczególności dla drogich urządzeń i instalacji, w których nieprzewidziane awarie są bardzo kosztowne pod względem strat spowodowanych przestojem, a także kosztami napraw.

Połączenie wieloletniego doświadczenia i innowacji

Przewagą zespołu EnMS Inżynierii nad innymi firmami oferującymi podobne rozwiązania, to połączenie innowacyjności i doświadczenia  spec. branżowych oraz spec. ds. nowoczesnych systemów informatycznych. Nasi specjaliści branżowi, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze, eksploatacji, analizie pracy urządzeń energetycznych – są praktykami (posiadamy m.in. specjalistów ds. kotłów, ds. cieplnych obiegów energetycznych, ds. analiz pracy bloków energetycznych ds. pomiarów pracy urządzeń, ds. badań termodynamiki, ds. remontowowych, ds. projektowania instalacji), którzy wskażą kluczowe parametry pracy urządzeń charakteryzujących ich prawidłową pracę, a także dokładnie przeanalizują aktualne problemy z eksploatacją układu.  Połączenie dużego doświadczenia specjalistów branżowych  z najlepszymi automatykami i specjalistami w dziedzinie programowania oraz komputerów dysponujących dużymi mocami obliczeniowymi, sprawia, że wyniki naszych prac przewyższają nasze najśmielsze oczekiwania.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych programów do modelowania procesów termodynamicznych, wykorzystaniu analiz cieplno-przepływowych (CFD) , możliwości wdrożenia kontroli powstałych naprężeń termicznych i mechanicznych oraz przy tworzeniu  własnych algorytmów obliczeń do opisywania zachodzących procesów, jesteśmy w stanie wskazać zaawansowane usprawnienia i później je optymalnie kontrolować wdrożonym systemem predykcji.

Zespół EnMS Inżynieria, posiadając wielu specjalistów branżowych, zdiagnozuje każdy układ czy urządzenie, co pozwoli na opracowanie nowoczesnej metody monitorowania pracy i alarmowania o przyszłych awariach które mogą wystąpić.

Nasze rozwiązania przewidujemy tak, aby ograniczyć do minimum konieczność ingerencji w infrastrukturę informatyczną zakładu – wykorzystać aktualne systemy akwizycji danych, dzięki czemu redukujemy koszty inwestycji.

Korzyści:

  • Minimalizacja nieplanowanych przestojów
  • Minimalizacja liczby awarii
  • Minimalizacja kosztów eksploatacyjnych
  • Wyłączenie konieczności zmiany aktualnego systemu akwizycji danych
  • Optymalne planowanie remontów
  • Zwiększenie zysków produkcyjnych
  • Szybki zwrot inwestycji

Zazwyczaj, nie jest konieczny montaż dodatkowego opomiarowania, jednak często nasi specjaliści, na podstawie własnego doświadczenia zalecają montaż dodatkowych systemów pomiarowych, tak aby predykcja awarii była jak najlepsza.

Predictive Production –  planuj produkcje uwzględniając wiele czynników

Oprócz predykcji awarii, naszym innowacyjnym produktem jest system predykcji produkcji (Predictive Production). Oferujemy opracowanie i wdrożenie opisanego systemu.

Dzisiejsze trendy w zakresie oszczędzania energii, optymalizacji produkcji oraz minimalizacji kosztów potrzebują innowacyjnego systemu planowania produkcji, który uwzględni wiele zmiennych czynników.

Nasze algorytmy obliczeniowe pozwolą na dokładne zaplanowanie o wybrany okres czasu pracę zakładu. Dzięki uwzględnieniu wielu czynników mających wpływ na ekonomikę produkcji, można generować duże oszczędności finansowe. Dodatkowym atutem, jest możliwość połączenia systemu z magazynami energii, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie energią.

Wszystkie czynniki wpływające na ekonomikę produkcji, uzgadniane są indywidualnie. Najczęstszymi parametrami decydującymi o przebiegu planowanej produkcji to m.in. zapotrzebowanie na moc elektryczną, ceny energii elektrycznej, prognozowane warunki pogodowe (głównie istotne dla energetyki zawodowej), planowane wyniki produkcyjne, zapotrzebowanie na ciepło.

System predykcji produkcji szczególnie zalecamy wdrożyć dla Energetyki Zawodowej, gdzie efektywne planowanie produkcją przyniesie wiele korzyści finansowych.

Korzyści:

  • Większa ekonomika produkcji – zyski finansowe
  • Racjonalne gospodarowanie energią w przedsiębiorstwie
  • Szybki zwrot inwestycji