Szkolenia – Modelowanie Procesów Energetycznych

Szkolenia i warsztaty z:

  • Modelowania numerycznego procesów cieplno-wytrzymałościowych
  • Modelowania układów energetycznych

Szkolenia i warsztaty pozwalają na zdobycie wiedzy z wykorzystania takich programów jak : EBSILON Professional, ANSYS Fluent, Engineering Equation Solver, Visual Basic, MatLab.