• Innowacyjne systemy predykcyjne stanów przedawaryjnych oraz planowania produkcji.

    Wprowadzenie sztucznej inteligencji jako rewolucyjne narzedzie do optymalnego nadzoru eksploatacji – prace realizowane wspólnie z EnergyBIS

  • Pomiary, modelowanie symulacyjne, optymalizacja pracy, projekt i wykonawstwo

    Kompleksowe usługi inżynieryjne dla poprawy pracy układów i instalacji energetycznych

  • Specjalistyczne ekspertyzy techniczne

    Wykonujemy specjalistyczne ekspertyzy poprawy pracy urządzenia, w których konieczne jest wykonanie odpowiednich modeli symulacyjnych

Zapewniamy kompleksowe usługi począwszy od wykonania pomiarów, dokonania modeli optymalizujących pracę po projekt i wykonawstwo proponowanych rozwiązań technicznych uwzględniających aspekty środowiskowe energetyczne oraz ekonomiczne. Jako niezależni eksperci wybierzemy najlepszą i najtańszą dostępną technologię. Pozyskujemy również dotacje lub sami możemy sfinansować Twoją inwestycję (ESCO). Minimalizujemy koszty inwestycji oraz oszczędzamy Twój czas.

Zakład Energetyki

Analiza i optymalizacja pracy urządzeń i instalacji energetycznych pracujących w energetyce zawodowej. Pomiary, modelowanie oraz projekt i wykonawstwo proponowanych rozwiązań poprawiających prace układów.

Pracownia Pomiarowa

Kompleksowe pomiary na potrzeby realizowanych projektów m.in. przy analizie pracy kotłów energetycznych, analizie pracy urządzeń i instalacji. Pomiary realizowane są przy ścisłej współpracy ze specjalistami EnMS Polska.

Ekspertyzy dla producentów energii elektrycznej

Niezależne ekspertyzy zgodnie z nową ustawą o rynku mocy oraz prawem energetycznym

Klastry energetyczne

Oferujemy obsługę techniczną, prawną oraz wykonawstwo i pozyskanie dotacji lub finansowanie inwestycji ze środków własnych (ESCO)

Modelowanie symulacyjne układów energetycznych

Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów termodynamicznych w celu optymalizacji pracy układów, urządzeń a także wykonania studiów wykonalności dla proponowanych nowoczesnych rozwiązań technicznych

Systemy przewidywania awarii i planowania produkcji

Wprowadzenie sztucznej inteligencji jako rewolucyjne narzędzie do optymalnego nadzoru eksploatacji – prace realizowane wspólnie z EnergyBIS.

Kogeneracja, Trigeneracja, ORC

Analizy ekonomiczne LCC (Life Cycle Cost) wybranych najbardziej efektywnych wariantów wysokosprawnej kogeneracji lub trigeneracji.

Szkolenia – Modelowanie Procesów Energetycznych

Szkolenia z wykorzystania programów takich jak: EBSILON Professional, ANSYS Fluent, Engineering Equation Solver, Visual Basic, Matlab.

Specjalistyczne audyty energetyczne

Opracowana własna metodologia wykonywanych analiz i struktury raportu z audytu dla Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Hutniczych, Kopalń tak, aby spełnić wymagania ustawy z dn. 20 maja 2016 roku normy PN-EN 16247 oraz specjalistycznie ocenić efektywność energetyczną układów, urządzeń, instalacji.

Prace badawczo-rozwojowe ekspertów EnMS Inżynieria

Nasi eksperci prowadzą prace badawczo rozwojowe w Energetyce.

Dostosowanie do Konkluzji BAT

Analizy i studia wykonalności, wsparcie formalne oraz wykonanie proponowanej modernizacji  w zakresie dostosowania instalacji do nowych wymagań konkluzji BAT

Projekty

Oferujemy zaprojektowanie oraz wykonanie proponowanych rozwiązań technicznych.

Klienci Grupy EnMS

Partnerzy